preskoči na sadržaj

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivaničko

Login
Vremenik pisanih provjera

Anketa (mala)
Treba li nuditi zdravije obroke?Školsko zvono

 

 

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko

Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11

Tel. 2830 154 i 2820 110

E- mail: ured@os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr

 

Klasa. 112-01/18-01/12

Urbroj: 238/10-10/01-18-01

U Graberju Ivanićkom, 6.7. 2018.

 

                                                                            Hrvatski zavod za zapošljavanje

                                                                            Ivanić – Grad

                                                                            E – mail:darko.ozetski@hzz.hr

 

PREDMET: Objava natječaja

 

                      Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u daljnjem tekstu: Zakona ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10.,90/11.,86/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14. i 7/17.), molimo da dana 9.7.2018. objavite na mrežnim stranicama tekst natječaja sljedećeg sadržaja:

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko, Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1. Stručnog suradnika - logopeda, 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), određeno radno vrijeme – do 31.12.2018., m/ž.

Rad se obavlja u:

- OŠ Đure Deželića, Ivanić-Grad, 8 sati tjedno -1 dan

- OŠ Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad, 5 sati tjedno -1 dan

- OŠ Josipa Badalića, Graberje Ivanićko, 4 sata tjedno i OŠ Posavski Bregi, Posavski Bregi, 3 sata tjedno – 1 dan

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. presliku diplome
 2. životopis
 3. presliku domovnice
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
 5. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima (ukoliko ga

kandidat ima ).

Uvjeti u pogledu stručne spreme su propisani člankom 105. Zakona

Radnik/ca će početi  sa radom 3.9.2018. 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave. Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu Škole s naznakom „ za natječaj“. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Obavijest kandidatima o izboru u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu.

 

              S poštovanjem,

 

 

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                             Martina Novak,v.r.

__________________________________________________________________________

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko

Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11

Tel./fax. 2830 154, tel. 2820 110

E- mail: ured@os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr

 

Klasa. 112-01/18-01-06

Urbroj: 238/10-10/01-18-01

U Graberju Ivanićkom, 19.3. 2018.

 

                                                                            Hrvatski zavod za zapošljavanje

                                                                            Ivanić – Grad

                                                                            E – mail:darko.ozetski@hzz.hr

 

PREDMET: Objava natječaja

 

                      Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u daljnjem tekstu: Zakona ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10.,90/11.,86/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.), molimo da dana 20.3. 2017. objavite na mrežnim stranicama tekst natječaja sljedećeg sadržaja:

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko, Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1.Kuhar/ica, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno radno vrijeme (zamjena za bolovanje), m/ž.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. presliku diplome
 2. životopis
 3. presliku domovnice
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 5. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima (ukoliko ga

kandidat ima ).

Uvjeti u pogledu stručne spreme – treći ili četvrti stupanj stručne spreme u programu zanimanja-kuhar.

Radnik/ca će početi  sa radom 30.4. 2018.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave. Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu Škole s naznakom „ za natječaj“. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Obavijest kandidatima o izboru u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu.

 

              S poštovanjem,

 

 

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                             Martina Novak,v.r.

______________________________________________________________________

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko

Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11

Tel. 2830 154 i 2820 110

E- mail: ured@os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr

 

Klasa. 112-01/18-01/03

Urbroj: 238/10-10/01-18-01

U Graberju Ivanićkom, 2.2.2018.

 

                                                                            Hrvatski zavod za zapošljavanje

                                                                            Ivanić – Grad

                                                                            E – mail:darko.ozetski@hzz.hr

 

PREDMET: Objava natječaja

 

                      Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u daljnjem tekstu: Zakona ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10.,90/11.,86/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14. i 7/17.), molimo da dana 5.2.2018. objavite na mrežnim stranicama tekst natječaja sljedećeg sadržaja:

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko, Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1. Stručnog suradnika - logopeda, 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), neodređeno radno vrijeme, m/ž.

Rad se obavlja u:

- OŠ Đure Deželića, Ivanić-Grad, 8 sati tjedno -1 dan

- OŠ Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad, 5 sati tjedno -1 dan

- OŠ Josipa Badalića, Graberje Ivanićko, 4 sata tjedno i OŠ Posavski Bregi, Posavski Bregi, 3 sata tjedno – 1 dan

2. Učitelj razredne nastave, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno ( zamjena radnika na bolovanju), m/ž.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. presliku diplome
 2. životopis
 3. presliku domovnice
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
 5. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima (ukoliko ga

kandidat ima ).

Uvjeti u pogledu stručne spreme su propisani člankom 105. Zakona

Radnik/ca će početi  sa radom 20.2.2018. 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave. Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu Škole s naznakom „ za natječaj“. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Obavijest kandidatima o izboru u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu.

 

              S poštovanjem,

 

 

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                             Martina Novak,v.r.

_______________________________________________________________

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko

Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11

Tel./fax. 2830 154, tel. 2820 110

E- mail: ured@os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr

 

Klasa. 112-01/18-01/01

Urbroj: 238/10-10/01-18-03

U Graberju Ivanićkom, 18.1.2018..

 

                                                                            Hrvatski zavod za zapošljavanje

                                                                            Ivanić – Grad

                                                                            E – mail:darko.ozetski@hzz.hr

 

PREDMET: Objava natječaja

 

                      Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u daljnjem tekstu: Zakona ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10.,90/11.,86/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14.i 7/17.), molimo da dana 19.1. 2018. objavite na mrežnim stranicama tekst natječaja sljedećeg sadržaja:

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko, Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 Stručnog suradnika - logopeda, 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno), određeno radno vrijeme do 30.6.2018., m/ž.

Rad se obavlja u: OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad 8 sati tjedno, OŠ Stjepana Basaričeka Ivanić-Grad 5 sati tjedno, OŠ Josipa Badalića Graberje Ivanićko 4 sata tjedno i OŠ Posavski Bregi 3 sata tjedno.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. presliku diplome
 2. životopis
 3. presliku domovnice
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
 5. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima (ukoliko ga

kandidat ima ).

Uvjeti u pogledu stručne spreme su propisani člankom 105. Zakona

Radnik/ca će početi  sa radom 5.2. 2018.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave. Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu Škole s naznakom „ za natječaj“. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Obavijest kandidatima o izboru u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu.

 

              S poštovanjem,

 

 

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                             Martina Novak,v.r.

 

__________________________________________________________________

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko

Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11

Tel./fax. 2830 154, tel. 2820 110

E- mail: ured@os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr

 

Klasa. 112-01/17-01-06

Urbroj: 238/10-10/01-17-03

U Graberju Ivanićkom, 4.5. 2017.

 

                                                                            Hrvatski zavod za zapošljavanje

                                                                            Ivanić – Grad

                                                                            E – mail:darko.ozetski@hzz.hr

 

PREDMET: Objava natječaja

 

                      Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u daljnjem tekstu: Zakona ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10.,90/11.,86/12-pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14.), molimo da dana 5.5. 2017. objavite na mrežnim stranicama tekst natječaja sljedećeg sadržaja:

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko, Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1.Učitelja razredne nastave, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno radno vrijeme, m/ž  (zamjena za bolovanje).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. presliku diplome
 2. životopis
 3. presliku domovnice
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 5. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima (ukoliko ga

kandidat ima ).

Uvjeti u pogledu stručne spreme su propisani člankom 105. Zakona

Radnik/ca će početi  sa radom 29.5. 2017.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave. Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu Škole s naznakom „ za natječaj“. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Obavijest kandidatima o izboru u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu.

 

              S poštovanjem,

 

 

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                             Martina Novak,v.r.

_______________________________________________________________________________________________

Osnovna škola Josipa Badalića

Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11

Tel./fax.2830 154 i tel. 2820 110

 

Klasa: 112-01/17-01/02                

Ur. broj: 238/10-10/01-17-17

Graberje Ivanićko, 23.2.2017.

 

 

O B AV I J E S T

 

Obavještavamo kandidate koji su poslali molbe na natječaj objavljen 10. veljače 2017. za  popunu radnog mjesta: Kuhar/ica, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno vrijeme, m/ž da je na Školskom odboru održanom dana 22.2.2017. dana suglasnost ravnateljici da sklopi Ugovor o radu s Marinom Borić, koja ima IV. stupanj stručne spreme – zanimanje: ugostiteljski radnik- samostalni kuhar.

 

Obavještavamo nezadovoljne kandidate da imaju pravo pregledati natječajni materijal i da  u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti  mogu podnijeti žalbu Školskom odboru Osnovne škole Josipa  Badalića.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                               Ravnateljica:

 

                                                                                                              Martina Novak

 

DOSTAVITI:

 

1. Ivi Žilić, Osekovo 64, Popovača

2. Luki Curiću, Čemernićka 30, Kloštar Ivanić

3. Domagoju Peršunu, Augusta Šenoe 6, Križ

4. Ivani Šarić, Mirni dol 2, Kloštar Ivanić

5. Vesni Kovačević, Matije Gupca 31, Kloštar Ivanić

6. Leonu Špiljaru, Omladinska  ulica 26, Ivanić-Grad

7. Anici Gorić, Vatrogasna 5, Sobočani, Kloštar Ivanić

8. Kseniji Kunovec, Dugoselska 35, Trebovec, Ivanić-Grad

9. Milanu Aničiću, Stjepana Gregorka 110, Ivanić-Grad

10.Sanji Levak Mažić, 65. bataljuna ZNG 31, Ivanić-Grad

11.Lidiji Kesedžić, Vukovarska 15 f, Kloštar Ivanić

12.Dariu Deliniću, Majdekova 139, Ivanić-Grad

13. Darijanu Šuvaku, Milke Trnine 11, Ivanić-Grad

14. Antoniji Miša, Vezmarova 45, Voloder

15. Pismohrana - ovdje

__________________________________________________________________________________

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko

Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11

Tel./fax. 2830 154, tel. 2820 110

E- mail: ured@os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr

 

Klasa. 112-01/17-01-04

Urbroj: 238/10-10/01-17-01

U Graberju Ivanićkom, 9.2. 2017.

 

                                                                            Hrvatski zavod za zapošljavanje

                                                                            Ivanić – Grad

                                                                            E – mail:darko.ozetski@hzz.hr

 

PREDMET: Objava natječaja

 

                      Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u daljnjem tekstu: Zakona ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10.,90/11.,86/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.), molimo da dana 10.2. 2017. objavite na mrežnim stranicama tekst natječaja sljedećeg sadržaja:

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko, Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1.Kuhar/ica, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno radno vrijeme, m/ž.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

presliku diplome
životopis
presliku domovnice
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima (ukoliko ga kandidat ima ).

Uvjeti u pogledu stručne spreme-srednja stručna sprema u programu zanimanja-kuhar.

Radnik/ca će početi  sa radom 27.2. 2017.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave. Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu Škole s naznakom „ za natječaj“. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Obavijest kandidatima o izboru u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu.

___________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

U prilogu možete pronaći tekst natječaja za učitelja razredne nastave.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj.pdf

preskoči na navigaciju